Gulnara flytter butikken ut av sentrum: – Nå finner kanskje flere fram

foto