Vannlekkasje i Porsgrunn - 40 liter rant ut i sekundet

foto