Utested vant mot kommune i retten etter langvarig strid

foto