Stort engasjement for julelys -to spleiselag har samlet inn tusenvis av kroner

foto