Folkehøgskolene i Telemark ønsker flyktninger velkommen

foto