Russen ga alt for å rydde opp etter nattens festligheter

foto