Tar seg ulov­lig inn: – Jeg tror ikke de vet at det kan gå skik­kelig galt

foto