Duket for ny debatt om skolenedleggelser. Her er det 13 førsteklassinger