Bygget skaper stor bekymring: Politiet ber kommunen gripe inn