– Vi fikk høre noen sterke historier, sier rektor ved Åfoss skole i Skien, Erik Johnsen.

Skoleåret er i gang og lærere og rektor skal evaluere fjoråret uten lekser på 5.-7. trinn. Det er liten tvil om at skolen har fått ny kunnskap de skal ta med seg videre.

Åfoss var pilotskole for en politisk bestilling fra hovedutvalg for oppvekst i Skien, og det startet med 7. trinn for to år siden.

– Polarisert debatt

Vi hadde et prosjekt om demokrati og det å være aktive medborgere. Leksefri var noe de aller fleste var engasjert i, og det ene tok det andre. Vi ble spurt om å være pilotskole og takket ja. Elevene følte virkelig at de ble hørt, sier Aslaug Kleven Kvanaas, som var kontaktlærer for den aktuelle klassen.

Det er ingen tvil om hva flertallet av elevene mener etter et år uten lekser.

– Vi spurte alle elever og foresatte om deres erfaringer i utviklingssamtalene i vår. Et stort flertall av elevene mener vi bør løse lekser på en annen måte enn det vi tradisjonelt har gjort. De som ønsket det fikk arbeidsplaner og jobbet hjemme med skolearbeid, sier Johnsen.

ÅFOSS: Elevene i 5.-7. trinn var uten lekser i forrige skoleår. Foto: Lise Valbø Rønningen

Foreldrene har vært mer delte i synet på leksefri enn barna.

– Det er en polarisert debatt med sterke meninger. Vi har fått både ris og ros, sier Johnsen.

Gruet seg til skolen

Det er delte meninger rundt hjemmearbeid blant lærerne også.

– Pålagt hjemmearbeid er et pedagogisk verktøy lærerne kan ta i bruk og det er omstridt å ta det bort. Vi mener likevel det er viktig å prøve noe nytt og få nye erfaringer. Det er også viktig å få frem at elevene ikke har mistet opplæring i løpet av dette året. Tar man noe bort, så må man tilføre noe annet. Vi satte derfor inn ekstra lærertimer i fjor, sier Johnsen.

Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på rektoren var historiene som kom frem fra elevene da de slapp lekser.

– Elever har fortalt om hvordan de har gruet seg til å gå på skolen fordi de ikke har gjort leksene eller fordi de er redde de ikke har gjort det bra nok. Vi vet at noen familier strever med hjemmearbeidet. De får det ikke til å fungere og det kan føre til krangling. Skolen kommer i et negativt lys på hjemmebane, sier han.

Skal evalueres

Noen elever har også fortalt at leksene har gått utover det sosiale.

– Noen elever som strever litt kunne være med på mer på fritida uten lekser. Noen må si nei hvis venner ringer på døra og vil leke fordi de bruker lang tid på leksene, sier Johnsen.

Lærere og rektor har diskutert hvordan de skal løse lekser det neste skoleåret.

– Vi skal ha hjemmearbeid i skoleåret som kommer, men det blir ikke som det var før. Vi tar med oss erfaringene vi har gjort og kommer til å være mer bevisste på hva slags hjemmearbeid vi gir, sier Johnsen.