Fiskebåt og laste­skip kolli­derte: Dette mener de er grunnen til ulykken