Jørn var den eneste og vant hele pengepremien: «Å, jøssenam!»