Wenche og Omal­ker har en spesi­ell histo­rie: – Ringen er slut­tet