Brann i campingvogn inne i sentrumsbygg: – Stort skadepotensiale

foto