Har du reagert på smellene? Dette er trolig årsaken