Rykket ut til trafikkuhell: – 200-300 liter i vegbanen