Trues med tvangsbot: Fortvilet huseier vil selge

foto