Krasjet i amfetaminrus, slipper å sitte i fengsel

foto