Har forvandlet plassen på få år. – Vi opplever en «boom»