Krever fengsel i fem år etter påkjørsel av 17-åring