Etterforsker enda et mistenkelig dødsfall i rusmiljøet