Kommunen budsjetterte med tidoblet leiepris. Men én ting glemte de...

foto