Satsing på sunt godteri ga nye arbeidsplasser på Mølla

foto