Over 70 prosent lot være å grille i skogbrannsesongen

foto