Får ikke bruke dette bygget som noe annet enn båtlager – må fjerne vann- og avløpsrør

foto