Freddy og Birgitte valgte yrkesfag – dermed kom de raskt ut i jobb

foto