Flere tusen som har krav på billigere barnehage vet ikke om det