Ambulansemedarbeider i utrykning måtte løpe over Breviksbrua for å dirigere trafikken

foto