Krasjet i flaggstang: Mann til sykehuset etter MC-ulykke

foto