Flere måtte tilbringe natta i arresten - en av dem fikk 10.000 kroner i bot