Denne kommunen er klar til å kjøpe parkeringsplasser for 20 millioner

foto