Ordførar mot sløsing: «På ville vegar viss me må bruke konsulentar for å få meir pengar til kommunen»

foto