Markering før kommunestyremøtet: – Kommunalt eigarskap er leve eller dø for oss

foto