Avdekket ulovlig medisinering av dyr: – Må avlives og destrueres