Røykutvikling i skog etter lynnedslag: – Innringer så at det slo ned