På dette nye E18-skiltet har de bommet med flere mil: – Kontrollen har ikke vært god nok