Får bygge opp igjen etter brannen, nesten helt likt

foto