Selskapet kjøpte verdiløst firma av eierens venn. Det tjente han 200.000 kroner på

foto