Røde Kors rykket ut etter melding fra nødpeilesender