Vil ha slutt på gullkantet bolig-spekulasjon

foto