Her har det blitt jobbet med boligprosjekt i en årrekke – nå skjer det omsider noe

foto