Foreslår å legge ned barnehage og skole – Inviterer til idémøte