Slo seg sammen for å bli størst - han blir direktøren i selskapet

foto