Enige i at boden er ulovlig, men mener den ikke er viktig nok. Nå skal fylkesmannen se på saken

foto