Høyt press på barneavdelingen – nå øker de bemanningen