«Highway to hell»-Mari: – Når bommene først kommer opp, har de en tendens til å bli stående

foto