Har sendt ut farevarsel. Og fra helgen blir det forbud

foto