De ikoniske bokstavene er tatt ned, men ingen grunn til panikk!

foto