– Er det noe som skaper politikerforakt, så er det høye lønninger som de vedtar selv

foto