I dag startet arbeidet med å bore etter prøver på Fensfeltet

foto